Dynamic webdesign Mill© 2009
Massages

Betekenis van de titel Triggerpointcoach.

Een triggerpointcoach is iemand die myofaciale triggerpoint kan vinden en de vaardigheden van Clailr Davis massage methode beheerst. Hij of zij is daarnaast in staat deze vaardigheden op heldere wijze over te brengen met als doel de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. De triggerpointcoach streeft ernaar een cliënt van uit disbalans te laten werken naar gezondheid, onder het motto: "van klacht naar kracht".
 
Deze effectieve behandelmethode zoekt de relatie tussen klacht en myofacial triggerpoints. Een MTrP kunt u voelen als een gemakkelijk te irriteren speldeknop mogelijk ter grote van een erwt of een spierstrengetje (weefsel). De kenmerken van MTrP zijn o.a. uitstraling van pijn, gevoelloosheid, tintelingen, brandend gevoel, zwelling, overgevoeligheid, zwakke / stijve gewrichten en een grote verscheidenheid aan autonome verschijnselen.
 
De MTrP coach is in staat om bepaalde aandoeningen effectief te bestrijden, daar waar andere methodes in de reguliere medische wetenschap het af laten weten. Als er een relatie is tussen MTrP en een klacht gaan we samen op zoek naar die triggerpoints waarbij uw lichaams eigen herstellend vermogen wordt aangesproken. Alle klachten, die een relatie hebben met MTrP, kunnen herstellen. In samenwerking met mij gaat u zich deze massage eigen maken om zo zelf middels deze techniek die MTrP te deactiveren.
 
U spreekt uw lichaam aan op het zelfgenezend vermogen waarbij begeleiding en huiswerk bijdragen tot het herstelmechanisme.

Manuele Lymfedrainage

Uitgangspunt bij het gebruik van MLD binnen de praktijk is dat zij niet gebruikt wordt bij pathologie.

Lymfe is een fibrose substantie dat zich bevindt in een aan het bloedvatstelsel parallel lopend vaatstelsel. Treedt hier een verstoring op, dan zal het vocht niet of minder worden afgevoerd en zal zich ophopen met oedeem tot gevolg.Dit heeft weer verdikte ledematen en gewrichten tot gevolg. Lymfedrainage zal hier verbetering in kunnen brengen. Op gezette punten komt dit vaatstelsel uit in een zgn. lymfeknoop. In de lymfeknopen wordt de lymfe zo nodig ontdaan van infectieverwekkers om gezuiverd via de ductus thoracicus door te stromen naar de bovenste boog om zich aldaar te storten in de linkerondersleutelbeenader, waar de afvalstoffen via het bloed verder worden afgevoerd naar de uitscheidingsorganen.

Bij de toepassing van lymfedrainagetechnieken werkt men met fijne, langzame in- en uitsluipende bewegingen van de passieve hand en vingers. De rustige benadering geeft een sterk ontspannend effect. Samenvattend moet de tactiele kwaliteit voldoen aan de termen: zacht, warm, rustig, groot, niet dwingend. (luisteren naar het weefsel)
 
In relatie tot stress gerelateerde klachten wordt deze techniek o.a. door mij toegepast.
Naast invloeden van buitenafkan verstoring van de lymfecirculatie afvoer van vocht en afvalstoffen nog verschillende andere oorzaken hebben. Om er een paar te noemen:
 Het lymfestelsel heeft drie functies:
De praktijksituaties die zich voordoen in relatie tot manuele lymfedrainage kunnen we als volgt samenvatten:

Bindweefsel massage.

Bindweefselmassage is een vorm van massage waarin gebruik wordt gemaakt van verschillende technieken op een verschillende diepte van de huid en het onderhuidse bindweefsel. BWM is een reflexzonemassage. Een typische reactie van de strijking kan een snijdend gevoel oproepen, de werking ervan kan direct optreden maar meestal vordert het herstel trapsgewijs door demping van een bepaald gedeelte van het zenuwstelsel.
 
Doorgaans wordt BWM in de praktijk toegepast bij langer bestaande pijnproblemen of disregulaties van het zenuwstelsel, zoals bij posttraumatische dystrofie maar ook regulatie van de vrouwelijke cyclus. Maag- darmstoornissen worden ook veelvuldig beschreven evenals migraine.
 
De werking berust op de stapsgewijze verlaging van een overdreven reactie van het orthosympatische zenuwstelsel, dit is het “actieve”zenuwstelsel. Deze overdreven reactie ontstaat vaak door langdurige irritatie, bv door langdurige pijn / benauwdheid / orgaanklachten. De huid en het onderhuidse bindweefsel bezitten de juiste sensoren om invloed op lokaal niveau uit te oefenen, waardoor een normalisering van het orthosympatische zenuwstelsel tot stand komt.
 
Aardig om te vermelden is dat deze techniek in Chinese en Polynesische culturen al langere tijd bestond, bv. door te krassen met muntjes en door te “plukken”.In Indonesië heet dit Pidjit. De theorievorming is daar meer gericht op meridianen en ook de werkwijze verschilt enigszins.
Pagina laatst gewijzigd op 06-04-2014 om 16:20.